Zarząd

Skład zarządu:

 1. Prezes                                – Leszek Dycha
 2. W-ce prezes naczelnik    – Mariusz Świś
 3. W-ce prezes                      – Stanisław Dyjach
 4. Z-ca naczelnika                – Krzysztof Sowa
 5. Sekretarz                           – Stanisław Moskal
 6. Skarbnik                            – Krzysztof Flis
 7. Gospodarz                         – Adam Szuba
 8. Członek                              – Grzegorz Zapora
 9. Członek                              – Aleksander Zapora                 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący                 – Mateusz Flis
 2. Sekretarz                             – Konrad Szuba
 3. Członek                                – Tadeusz Liwak